Όταν είσαι μονογονέας και εργαζόμενη μαμά ο χρόνος σου είναι απίστευτα περιορισμένος. Ιδίως όταν το ωράριο εργασίας σου είναι ανάποδο με αυτό των σχολείων . Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος που περνάς με το παιδί σου είναι ελάχιστος μέσα στην εβδομάδα . Όταν το…