Η συμμετρία είναι μια έννοια που τα παιδιά αναγνωρίζουν στο χώρο γύρω τους, στα πράγματά τους, στο σώμα τους, ακόμα κι αν δεν ξέρουν επιστημονικά τη σημασία της. Με βάση τη συμμετρία μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές δραστηριότητες στα μαθηματικά ή και στα εικαστικά. Μαζί με…